ITEP Formación, la FP con 80% de empleabilidad


És cada vegada més evident la relació entre FP i inserció laboral. Ciclos Formativos cada vegada més orientats a l’ocupació ja la consecució d’aquest primer treball en el cas dels més joves. “El 100% dels alumnes realitza pràctiques en empreses mitjançant el mòdul de formació en centres de treball”, explicat des del centre de Formació Professional ITEP. Aquesta és una molt bona fórmula d’inserció laboral inicial de la que després poden surgir contractacions estables. En el cas de ITEP es pot destacar que la inserció laboral d’exalumnes se situa en el 80,39% assolit durant el darrer curs acadèmic.

El Método de Inserción Laboral Efectiva (ILE) es va crear com a forma de treball basat en l’orientació i accés a la inserció laboral d’aquells alumnes que van acabar la seva formació en ITEP provinents tant de Graus Superiors com de Graus Mitjans. Tot ello independentment de si han seguit l’itinerari presencial o han optat per la FP a distància que es desenvolupa el centre.

Gracies al Método ILE, es compte amb una bossa d’ocupació pròpia en la que es posa en contacte a professionals recién formats, en una FP completament oficial, amb empreses que requereixen de treballadors ben preparats. Per a ello, el departament de professionals que conformen el Método ILE ofereix serveis com el desenvolupament i domini d’eines bàsiques de cerca de treball o l’assessorament a empreses, per ajustar el perfil de la demanda d’ocupació de les mismes, de manera que s’adapten a les característiques dels professionals que salen de les aules de Formació Professional d’ITEP.

La formació complementària per a la cerca activa d’ocupació és un altre pilar fonamental d’aquesta metodologia. La realització d’accions formatives és un altre focus en el que es pone molt esforç des d’aquest departament. La creació de tallers per desenvolupar determinades habilitats dels ex alumnes es combinen amb programes d’especialització on persegueixen l’ampliació i el perfeccionament dels coneixements necessaris per al desempeño professional.

El Método ILE és un gran punt d’encontre entre agents empresarials, portals d’ocupació i els propis ex alumnes de ITEP. Mediante utilitats com els fòrums d’empleabilitat i els observatoris ocupacionals que treballen per mantenir, a les entitats emissores d’ofertes d’ocupació, informades de la realització d’estos des del portal web específic del Mètode ILE. També és aquest departament el que coordina les visites a ITEP d’exalumnes convertits ja en treballadors actius per a l’incentiu d’alumnes i la difusió de casos d’èxit d’inserció laboral efectiva.

El Método ILE és una iniciativa valorada molt positivament entre els usuaris (4,05 sobre 5 en el curs 2019-2020) que es estableix com un punt efectiu entre les aules i el món laboral. Amb més motiu encara, un dia d’avui, posat que una nova Llei de la FP acaba d’entrar en vigor.