Educación y visibilidad de referentes femeninos, claves para la igualdad en profesiones tech según Creditas


No cabe duda de que, durant els últims anys i a causa de la pandèmia, tant la societat com les empreses han impulsat enormement la seva digitalització. El futur a Espanya i a Europa, en aquest sentit, no contempla sense la integració de noves tecnologies, tant en el desenvolupament de programari com a Big Data, la robòtica, la IA, el IoT o les mesures de ciberseguretat cada vegada més sòlides . Esta situación ya está generando entre las empresas una demanda de especialistas en tecnología y digitalización que cuesta satisfacer. Segueix la Comissió Europea, el 53% de les companyies a Europa afirma tenir dificultats per trobar persones qualificades en les noves especialitats TIC.

Per superar aquest dèficit de professionals, molts experts afirmen que la solució radica en impulsar l’empleabilitat de les dones en aquest tipus de professions. La Comissió Europea també assessora de que, pesa a representar un major percentatge de la població del vell continent, solo un 17% de los puestos TIC en empresas europeas están ocupados por mujeres. A Espanya la situació no varia molt, ja que solo tres de cada diez treballadors del sector tecnològic son dones, tal i com es recull l’estudi Competències transformadores per a la igualtat de gènere en la societat i l’economia digital (juny 2020) de l’Observatori d’Igualtat i Empleo.

“La demanda de professionals especialitzats en les noves tecnologies a Espanya i a Europa és massa gran com per deixar de costat a una gran part de la població que podria estar desempeñant aquestes responsabilitats”, explica Laura Ramón Monreal, Soci empresarial de persones i cultura de Crèdits, la plataforma líder a Amèrica Llatina de solucions de consum i préstecs 100% en línia. “Si volem satisfer la demanda en el sector tecnològic que generarà en els propers anys, és precís trobar les raons per les que no existeix una igualtat de gènere en aquest sector i treballar per corregir aquestes situacions”, continúa Ramón Monreal.

Per ello, i amb motiu de la celebració del Dia dels Programadors, des de Crèdits han analitzat les causas de la poca presencia de mujeres en el ámbito tecnológico y han explorado los beneficios que aportan tener en el equipo diversidad de género. Una de les principals conclusions en aquest sentit és que aquesta desigualtat no apareix a l’hora d’entrar al mercat laboral, sinó que, des d’anys anteriors com a batxillerat, formació professional o estudis universitaris, el percentatge de dones a les rames científiques i tecnològiques és molt inferior. Concretament, només un tercer dels graduats europeus són dones, segons la Comissió Europea, mentre que aquest percentatge es redueix al 13% en el cas d’Espanya, segons l’informe L’estat de la ciència 2020 presentat per l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) ).

Hi ha molts factors que poden explicar la poca participació dels joves a les carreres TIC, encara que els experts coincideixin en què les razones més influents d’aquesta situació son el refuerzo continu dels prejuicios i estereotipos de gènere i la poca visibilitat dels referents femenins en el sector. “Una de les primeres programadores de la història va ser Ada Byron, una dona, mentre que a Espanya la professora Ángela Ruiz Robles és considerada com la precursora del llibre electrònic. Aunque hay muchos ejemplos de mujeres importantes en la historia de la tecnología, la principal imagen que tenemos de los expertes digitales es masculina ”, argumenta Jennifer Viar Lope, Desenvolupador de programari ca Crèdits.

De aquesta forma, la poca visibilitat d’aquests referents refuerça els prejudicis i els seus inconscients de que les carreres tecnològiques son predominantment masculines. “Muchas mujeres que entran en este sector se han enfrentado a la sensación de que tienen que demostrar más que sus compañeros hombres por el simple hecho de ser mujer”, lamenta Tania Dearo Ploennes, Desenvolupador de programari de Crèdits. “Per eliminar aquesta pressió extra i afavorir l’entrada de moltes més dones en els àmbits tecnològics, és necessari donar a conèixer els referents femenins que hem precedit i assolir grans hitos en aquests sectors”.

Segons dades actualitzades de les Nacions Unides i la CIA el 50,5% de la població mundial son homes i el 49,5%, dones. A l’hora de crear nous sistemes, productes o cubrir necessitats, és essencial el punt de vista de tota la societat en conjunt, per lo que és fonamental la creació d’equips mixtos. Asimisme, la combinació de competències diferents en els equips fa que es cubrin necessitats i opinions del conjunt que no es contemplin quan els equips es componen per una majoria absoluta del mateix gènere.